سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: видеть
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАК ВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА СО ЗРЕНИЕМ МИНУС ۵
بی پاسخИнна Переверзева پرسید ۷ ماه پیش
۷۷ بازدیدها۰ پاسخ ها رای ها
КАК Я БУДУ ВИДЕТЬ КОГДА МОЕ ЗРЕНИЕ УХУДШИЛОСЬ
بی پاسخИрина Шевченко پرسید ۷ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها