سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: взрослых
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ГАМАРТОМА ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛЫХ
بی پاسخАнна Боброва پرسید ۹ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНЫ ГЕПАТОМЕГАЛИИ ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛЫХ
بی پاسخКристина Котова پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ МКБ ۱۰ КОД У ВЗРОСЛЫХ
بی پاسخВика Богданова پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАЗМЕРЫ ПЕЧЕНИ В НОРМЕ У МУЖЧИН ПО УЗИ ВЗРОСЛЫХ
بی پاسخВалентина Парфенова پرسید ۹ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛЫХ ПРИЧИНЫ
بی پاسخГоар Белова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛЫХ ЛЕЧЕНИЕ НАРОДНЫМИ
بی پاسخМарина Фёдорова پرسید ۸ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМА ПЕЧЕНИ НА УЗИ У ВЗРОСЛЫХ МУЖЧИН В ММ
بی پاسخИра Кравченко پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НИЖНИЙ КРАЙ ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛЫХ В НОРМЕ
بی پاسخКсения Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИЕЛОНЕФРИТ НЕУТОЧНЕННЫЙ МКБ ۱۰ У ВЗРОСЛЫХ
بی پاسخЕкатерина Ганина پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОДНА ПОЧКА БОЛЬШЕ ДРУГОЙ У ВЗРОСЛЫХ
بی پاسخЕкатерина Ковалева پرسید ۹ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМА ПОЧЕК ПО УЗИ У ВЗРОСЛЫХ У ЖЕНЩИН
بی پاسخАнечка Колесникова پرسید ۹ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УДВОЕНИЕ ПОЧКИ ЧТО ЭТО ТАКОЕ У ВЗРОСЛЫХ НА УЗИ
بی پاسخНадежда Иванова پرسید ۹ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها