سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Болит
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БОЛИТ ПОЧКА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА ۴۰ НЕДЕЛЕ
بی پاسخНадежда Кузнецова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БЕРЕМЕННОСТЬ ۳۰ ۳۱ НЕДЕЛЯ БОЛИТ ПОЧКА
بی پاسخТанечка Терёхина پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ СПИНА ВЫШЕ ПОЧЕК С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
بی پاسخКарина Колесникова پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ ПОЧКА БОЛИТ ПОД РЕБРОМ
بی پاسخИрина Баранова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ ПОЧКА ПРАВАЯ НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
بی پاسخАнна Власова پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УДАЛИЛИ СТЕНТ БОЛИТ ПОЧКА
بی پاسخЮлия Краснова پرسید ۸ ماه پیش
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ ПОЧКА ПОСЛЕ КОЛИКИ
بی پاسخЛюдмила Зубкова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ НИЗ ЖИВОТА И ХОЧЕТСЯ В ТУАЛЕТ ЧАСТО
بی پاسخИрина Аюпова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ БОЛИТ ПОЧКИ ИЛИ
بی پاسخСветлана Долгополова پرسید ۸ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ БОЛИТ ПОЧКА СЛЕВА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЛеночка Фирсова پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ БОЛИТ ПОЧКА РЕЗКИЙ ЗАПАХ МОЧИ
بی پاسخАнастасия Кулешова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
У МУЖЧИН БОЛИТ НИЗ ЖИВОТА ЧАСТЫЕ ПОЗЫВЫ МОЧЕИСПУСКАНИЯ
بی پاسخОлеся Константинова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ БОЛИТ ПЕЧЕНЬ ЧТО ЛУЧШЕ ЕСТЬ
بی پاسخВалентина Фомина پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها