سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: болеть
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОГУТ БОЛЕТЬ ПОЧКИ ПРИ ПРОСТУДЕ
بی پاسخЮлия Суворова پرسید ۹ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ БОЛЯТ ПОЧКИ ГДЕ ДОЛЖНО БОЛЕТЬ
بی پاسخСвета Иванова پرسید ۹ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОГУТ БОЛЕТЬ ПОЧКИ ЕСЛИ ПЕСОК В ПОЧКАХ
بی پاسخТанюха Пахомова پرسید ۹ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ БОЛЕТЬ ПЕЧЕНЬ ПРОСТО ТАК
بی پاسخЛиза Караваева پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УВЕЛИЧЕНА ПЕЧЕНЬ И УЖЕ НАЧАЛА БОЛЕТЬ
بی پاسخНадежда Ибрагимова پرسید ۹ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
В ПЕЧЕНИ НЕЧЕМУ БОЛЕТЬ
بی پاسخЕлена Миронова پرسید ۹ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ОТ СТРЕССА БОЛЕТЬ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЛена Тарасова پرسید ۹ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ПЕЧЕНЬ БОЛЕТЬ ОТ АЛКОГОЛЯ
بی پاسخАнна Борисова پرسید ۹ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ БОЛЕТЬ ПЕЧЕНЬ И ПОЧЕМУ
بی پاسخИрина Павлова پرسید ۹ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ПЕЧЕНЬ БОЛЕТЬ ОТ ОСТЕОХОНДРОЗА
بی پاسخЕлена Попова پرسید ۹ ماه پیش • 
۴۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ОТ ПЕЧЕНИ БОЛЕТЬ ПРАВАЯ РУКА
بی پاسخМария Тюнина پرسید ۹ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ КИШЕЧНИК БОЛЕТЬ КАК ПОЧКА
بی پاسخНадежда Андреева پرسید ۹ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СТАЛИ БОЛЕТЬ ПОЧКИ ФОРУМ
بی پاسخВероника Осипова پرسید ۹ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها