سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: боку
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БОЛЬ В ПРАВОМ БОКУ СЗАДИ В ПОЯСНИЦЕ ПОЧКИ
بی پاسخЕлена Власова پرسید ۸ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОЛИТ В ПРАВОМ БОКУ ПЕЧЕНЬ ЧТО ДЕЛАТЬ
بی پاسخНика Степаненко پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В ПРАВОМ БОКУ В ОБЛАСТИ ПЕЧЕНИ У МУЖЧИН
بی پاسخАлеся Бисерова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЖА НА ПРАВОМ БОКУ БОЛИТ В РАЙОНЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخСвета Демидова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В ПРАВОМ БОКУ И ТЕМПЕРАТУРА ПОЧКА
بی پاسخЕлена Потапова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕ ПОСТОЯННЫЕ БОЛИ В ПРАВОМ БОКУ ГДЕ ПОЧКА
بی پاسخНастюшка Лосева پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИ В ЛЕВОМ БОКУ ЧУТЬ ВЫШЕ ПОЧЕК
بی پاسخЛюдмила Козлова پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В ЛЕВОМ БОКУ ВНИЗУ ЖИВОТА У МУЖЧИН ЧАСТОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ
بی پاسخДиана Егорова پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТЯНУЩАЯ БОЛЬ В ЛЕВОМ БОКУ ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ
بی پاسخНастя Свиридова پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها