سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Близорукость
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БЛИЗОРУКОСТЬ ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ЕЕ ЛЕЧИТЬ ФОТО
بی پاسخЕлена Тимофеева پرسید ۶ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БЛИЗОРУКОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО С ЧЕМ НОСИТЬ
بی پاسخДиана Лебедева پرسید ۶ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БЛИЗОРУКОСТЬ ЭТО КОГДА ДАЛЕКО ПЛОХО ВИДИШЬ ЭТО
بی پاسخЭлеонора Швецова پرسید ۶ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ БЛИЗОРУКОСТЬ И ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ
بی پاسخИрина Шарафутдинова پرسید ۶ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧИМ ГЛАЗА МЕДОМ БЛИЗОРУКОСТЬ
بی پاسخСветочка Громова پرسید ۶ ماه پیش
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БЛИЗОРУКОСТЬ И СПОРТ ОГРАНИЧЕНИЯ
بی پاسخСветлана Фролова پرسید ۶ ماه پیش
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БЛИЗОРУКОСТЬ ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ
بی پاسخИрина Климова پرسید ۶ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БЛИЗОРУКОСТЬ ۱ ۰ ДИОПТРИЙ
بی پاسخВера Лебедева پرسید ۶ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕ ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ И БЛИЗОРУКОСТЬ
بی پاسخНюта Попова پرسید ۶ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИ ГЛАЗА БЛИЗОРУКОСТЬ ЦЕНА
بی پاسخИрина Филатова پرسید ۶ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ ЗРЕНИЕ БЛИЗОРУКОСТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
بی پاسخНина Коршунова پرسید ۶ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها