سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Биопсия
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
بی پاسخМарина Каюмова پرسید ۲ سال پیش
۴۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФЕРРИТИН И БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخМария Банникова پرسید ۲ سال پیش
۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ СКОЛЬКО ДЛИТСЯ
بی پاسخЕвгения Иванова پرسید ۲ سال پیش
۵۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ ОТЗЫВЫ О ПРОЦЕДУРЕ
بی پاسخАлевтина Фетисова پرسید ۲ سال پیش
۵۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИЕЛОНЕФРИТ БИОПСИЯ ПОЧЕК
بی پاسخВалерия Ворожцова پرسید ۲ سال پیش • 
۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ БИОПСИЯ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ
بی پاسخТаня Мигалина پرسید ۲ سال پیش • 
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТРЕПАН БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
بی پاسخАнна Тимофеева پرسید ۲ سال پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЙНЫЙ ПИСТОЛЕТ БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ
بی پاسخАлена Иващенко پرسید ۲ سال پیش
۴۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРОЦЕДУРА
بی پاسخМаша Полякова پرسید ۲ سال پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
بی پاسخИрина Ковалева پرسید ۲ سال پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ
بی پاسخИнна Николаева پرسید ۲ سال پیش • 
۷۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ В МОНИКИ
بی پاسخОксаночка Милая پرسید ۲ سال پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА НУЖНА БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ
بی پاسخАлена Иванова پرسید ۲ سال پیش
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها