سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: беременности
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ОЩУЩЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخНатали Герасимова پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВСЕ О КЛИМАКСЕ ПОСЛЕ ۴۰ БЕРЕМЕННОСТИ
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАДЕРЖКА МЕСЯЧНЫХ ۳ МЕСЯЦА БЕРЕМЕННОСТИ НЕТ
بی پاسخЕлена Мацнева پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ ПОЧКА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА ۴۰ НЕДЕЛЕ
بی پاسخНадежда Кузнецова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЕШЕВЫЕ АНАЛОГИ КАНЕФРОНА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخИрина Елисеева پرسید ۶ ماه پیش
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۱ رای ها
КИСТА В ПОЧКАХ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخНадежда Данилова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ БОЛИТ ПОЧКИ ИЛИ
بی پاسخСветлана Долгополова پرسید ۶ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ БОЛИТ ПОЧКА СЛЕВА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЛеночка Фирсова پرسید ۶ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОСТРАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЮля Зорина پرسید ۶ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ПЕЧЕНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخНастенка Закирова پرسید ۶ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИЗЖОГА ИЗ ЗА ПЕЧЕНИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЕлена Сазонова پرسید ۶ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЛюдмила Соколова پرسید ۶ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخГалина Седова پرسید ۶ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ПРИНИМАТЬ ОТ ПЕЧЕНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخСветлана Пименова پرسید ۶ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخМарина Никитина پرسید ۶ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها