سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Антибиотик
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
АНТИБИОТИК ВРЕДНЫЙ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخСветлана Киселева پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКОЙ АНТИБИОТИК ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОЧЕК
بی پاسخМаша Санникова پرسید ۸ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ КАКОЙ АНТИБИОТИК ЛУЧШЕ ПРИНИМАТЬ ВЗРОСЛЫМ
بی پاسخКсюша Миронова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ КАКОЙ АНТИБИОТИК ЛУЧШЕ ПРИНИМАТЬ ВЗРОСЛЫМ
بی پاسخКсюша Миронова پرسید ۸ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНТИБИОТИК ДЛЯ ПОЧЕК ПИЕЛОНЕФРИТ
بی پاسخИринка Панкратова پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНТИБИОТИК ОТ ПОЧЕК В ТАБЛЕТКАХ НАЗВАНИЯ
بی پاسخТаисия Ибрагимова پرسید ۹ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДОРОГОЙ АНТИБИОТИК ОТ ПИЕЛОНЕФРИТА
بی پاسخНадежда Доронина پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАСТИТЕЛЬНЫЙ АНТИБИОТИК ПРИ ПРОСТАТИТЕ
بی پاسخМарина Королёва پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВО АНТИБИОТИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТАТИТА
بی پاسخАлёна Колесова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНТИБИОТИК ПРИ ВОСПАЛЕНИИ ПРОСТАТЫ У МУЖЧИН
بی پاسخОлеся Бочкарева پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНТИБИОТИК ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ
بی پاسخСвета Павлова پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНТИБИОТИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛЕНИЯ ПРОСТАТЫ У МУЖЧИН
بی پاسخЛюдмила Козлова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНТИБИОТИК ПРИ ПРОСТАТИТЕ ЦИПРОФЛОКСАЦИН
بی پاسخАлевтина Белякова پرسید ۸ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها