سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: антибиотиков
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
СПИСОК АНТИБИОТИКОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК
بی پاسخЛариса Козлова پرسید ۲ سال پیش
۶۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОДДЕРЖАТЬ ПЕЧЕНЬ ПРИ ПРИЕМЕ АНТИБИОТИКОВ
بی پاسخНаташа Ганиева پرسید ۲ سال پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОДДЕРЖАТЬ ПЕЧЕНЬ ПОСЛЕ АНТИБИОТИКОВ ПРИ КОВИДЕ ЧЕМ
بی پاسخРимма Захарова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИЕЛОНЕФРИТ ПОСЛЕ АНТИБИОТИКОВ ДЕРЖИТСЯ ТЕМПЕРАТУРА
بی پاسخСветлана Демченко پرسید ۲ سال پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ЛЕЧИТЬ ПИЕЛОНЕФРИТ БЕЗ АНТИБИОТИКОВ
بی پاسخЛариса Блинова پرسید ۲ سال پیش
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИНЪЕКЦИИ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخТамара Зуева پرسید ۲ سال پیش
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СРОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ АНТИБИОТИКОВ
بی پاسخРегина Фролова پرسید ۲ سال پیش • 
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОЧИСТИТЬ ПЕЧЕНЬ ПОСЛЕ АНТИБИОТИКОВ
بی پاسخМарина Салимова پرسید ۲ سال پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ АНТИБИОТИКОВ БОЛИТ ПЕЧЕНЬ СИМПТОМЫ
بی پاسخАнна Ершова پرسید ۲ سال پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАЗВАНИЯ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРОСТАТИТА
بی پاسخЮлия Алексеева پرسید ۲ سال پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها