سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: анализы
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАКИЕ АНАЛИЗЫ НЕОБХОДИМО СДАТЬ ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ПОЧКИ
بی پاسخИрина Литвинова پرسید ۹ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ АНАЛИЗЫ СДАТЬ ЧТОБЫ УЗНАТЬ КАК РАБОТАЮТ ПОЧКИ
بی پاسخЛиза Павлова پرسید ۹ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ПОЧЕК
بی پاسخАнна Рябова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗЫ НА РАБОТУ ПОЧЕК
بی پاسخАнютка Королева پرسید ۹ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ АНАЛИЗЫ ПРОВЕРЯЮТ ПОЧКИ КРОВИ
بی پاسخСветлана Демидова پرسید ۹ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ АНАЛИЗЫ НАДО СДАТЬ НА ПОЧКИ
بی پاسخВероника Ткаченко پرسید ۹ ماه پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ АНАЛИЗЫ СДАЮТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОЧЕК
بی پاسخСветлана Лебедева پرسید ۹ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АНАЛИЗЫ В МОЧЕ ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ
بی پاسخМарина Иванова پرسید ۹ ماه پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗЫ ПРИ БИОПСИИ ПОЧЕК
بی پاسخВиктория Гончарова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗЫ КРОВИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ
بی پاسخНастя Зарубина پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗЫ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАлеся Жукова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها