سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: алкоголя
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ ОТ АЛКОГОЛЯ ОТЗЫВ
بی پاسخЯна Шубина پرسید ۸ ماه پیش
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЕМ АЛКОГОЛЯ ПРИ ЦИРРОЗЕ
بی پاسخЕлена Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ПЕЧЕНЬ БОЛЕТЬ ОТ АЛКОГОЛЯ
بی پاسخАнна Борисова پرسید ۸ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАМНИ В ПЕЧЕНИ ОТ АЛКОГОЛЯ
بی پاسخАлёна Харламова پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УВЕЛИЧЕННАЯ ПЕЧЕНЬ ПОСЛЕ АЛКОГОЛЯ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخЕлена Баландина پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ ПЕРЕРОЖДАЕТСЯ ТКАНЬ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛена Прокудина پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ОБЕЗВРЕДИТЬ ПЕЧЕНЬ ОТ АЛКОГОЛЯ
بی پاسخЕлена Фролова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВОССТАНОВИТЬ ПЕЧЕНЬ ПОСЛЕ АЛКОГОЛЯ НАРОДНАЯ
بی پاسخЛера Панфилова پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ ПРИ ПРИЕМЕ АЛКОГОЛЯ БОЛИТ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخВарвара Филатова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИМИ ЛЕКАРСТВАМИ ВОССТАНОВИТЬ ПЕЧЕНЬ ПОСЛЕ АЛКОГОЛЯ
بی پاسخСветлана Исаева پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БЕЗ АЛКОГОЛЯ БОЛИТ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخКсюша Волкова پرسید ۸ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ВЫДЕРЖИТ АЛКОГОЛЯ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЕвгения Исаева پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИЕЛОНЕФРИТ ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ
بی پاسخМария Лебедева پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها