سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Алкоголь
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАКОЙ АЛКОГОЛЬ МОЖНО ПИТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПОЧЕК
بی پاسخЛаура Казакова پرسید ۸ ماه پیش • 
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АЛКОГОЛЬ И ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ ФОРУМ
بی پاسخВика Антонова پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ И АЛКОГОЛЬ ПРОФИЛАКТИКА
بی پاسخЕлена Волкова پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВО ЧТО ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ АЛКОГОЛЬ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛизочка Романенко پرسید ۸ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АЛКОГОЛЬ И ПЕЧЕНЬ ФОРУМ
بی پاسخЕкатерина Жукова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМАНГИОМА И АЛКОГОЛЬ ПЕЧЕНИ
بی پاسخТанюшка Белоусова پرسید ۸ ماه پیش
۴۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АЛКОГОЛЬ РАЗРУШАЕТ ПЕЧЕНЬ ИЛИ
بی پاسخМария Баранова پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БРОСИЛ ПИТЬ АЛКОГОЛЬ КОГДА ВОССТАНОВИТСЯ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخАнастасия Филимонова پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПИТЬ АЛКОГОЛЬ ЕСЛИ ПЬЕШЬ ТАБЛЕТКИ КАНЕФРОН
بی پاسخЕлена Нестерова پرسید ۸ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АЛКОГОЛЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ФОРУМ
بی پاسخМария Галкина پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПИТЬ АЛКОГОЛЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПОЧЕК ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
بی پاسخЮля Вдовина پرسید ۸ ماه پیش
۸۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
بی پاسخВероника Хасанова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПИТЬ АЛКОГОЛЬ ПРИ ПРИЕМЕ ФУРАДОНИНА
بی پاسخЭлина Дроздова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АЛКОГОЛЬ ПРИ ПРОСТАТИТЕ МОЖНО ИЛИ
بی پاسخВалерия Галкина پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها