سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: язвы
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ МАРТОРЕЛЛА
بی پاسخЯна Серебренникова پرسید ۶ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТАБЛЕТКИ ОТ ГАСТРИТА И ЯЗВЫ
بی پاسخКсюша Крюкова پرسید ۶ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРИТА И ЯЗВЫ ОБЛЕПИХОВЫМ МАСЛОМ
بی پاسخСветлана Шевченко پرسید ۶ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА ОТ ГАСТРИТА И ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
بی پاسخИрина Сергеева پرسید ۶ ماه پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛУЧШИЕ ТАБЛЕТКИ ОТ ГАСТРИТА И ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
بی پاسخСветлана Журавлёва پرسید ۶ ماه پیش • 
۴۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК НАЗЫВАЮТСЯ ТАБЛЕТКИ ОТ ЯЗВЫ И ГАСТРИТА
بی پاسخИрина Сергеевна پرسید ۶ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ЖЕЛУДОК ОТ ГАСТРИТА И ЯЗВЫ
بی پاسخВалерия Аулова پرسید ۶ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ СИМПТОМЫ У ЯЗВЫ И ГАСТРИТА
بی پاسخВиктория Корнева پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ СИМПТОМЫ ПРИ ГАСТРИТЕ ЖЕЛУДКА И ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
بی پاسخЛюдмила Зверева پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА НА МАЛОЙ КРИВИЗНЕ
بی پاسخРегина Новикова پرسید ۶ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА ЧТО ПРИНИМАТЬ
بی پاسخЮля Макарова پرسید ۶ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВСЕ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
بی پاسخЕкатерина Кононова پرسید ۶ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЫ ПРИВРАТНИКА НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
بی پاسخНастя Петрова پرسید ۶ ماه پیش
۱۷۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОВЕС В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
بی پاسخЛиза Иващенко پرسید ۶ ماه پیش • 
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГАСТРОПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
بی پاسخАня Ушакова پرسید ۶ ماه پیش
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها