سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: язве
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОЖЕТ ЛИ ПРИ ЯЗВЕ ИДТИ КРОВЬ ИЗ ЗАДНЕГО ПРОХОДА
بی پاسخМарианна Долгова پرسید ۶ ماه پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ КАШИ МОЖНО ПРИ ГАСТРИТЕ И ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА
بی پاسخНадежда Валеева پرسید ۶ ماه پیش
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОГУРЦЫ ПРИ ГАСТРИТЕ И ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА
بی پاسخЯна Смирнова پرسید ۶ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ ПРИ ГАСТРИТЕ ЯЗВЕ
بی پاسخАнастасия Рожкова پرسید ۶ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕД ПРИ ГАСТРИТЕ И ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
بی پاسخИрина Макеева پرسید ۶ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ЕСТЬ СУХАРИ ПРИ ГАСТРИТЕ И ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА
بی پاسخАлёна Дмитриева پرسید ۶ ماه پیش
۱۶۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО НАЗНАЧАЮТ ПРИ ГАСТРИТЕ И ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА
بی پاسخСветлана Тарасова پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПРИ ГАСТРИТЕ И ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА СПИСОК
بی پاسخТанюша Шевченко پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПРИ ГАСТРИТЕ ЯЗВЕ КЕФИР
بی پاسخМарина Яковлева پرسید ۶ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКОЙ АЛКОГОЛЬ МОЖНО ПИТЬ ПРИ ГАСТРИТЕ И ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА
بی پاسخАнна Захарова پرسید ۶ ماه پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИ ПРИ ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА СЛЕВА
بی پاسخЮлия Антонова پرسید ۶ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧЕМ МОЖНО ОБЕЗБОЛИТЬ БОЛЬ В ЖЕЛУДКЕ ПРИ ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА
بی پاسخГалина Маркарян پرسید ۶ ماه پیش
۱۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИ В ЖЕЛУДКЕ ПРИ ЯЗВЕ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخАнютка Ткачева پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها