سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: язвенной
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДИЕТА ПРИ ГАСТРИТАХ И ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
بی پاسخНаташа Сладкая پرسید ۶ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ПРОДУКТЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА
بی پاسخАлиночка Наумова پرسید ۶ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАМЕНИТЬ ОМЕПРАЗОЛ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА
بی پاسخЕлена Иванова پرسید ۶ ماه پیش
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ۱ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА МЕНЮ
بی پاسخКира Демидова پرسید ۶ ماه پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА У
بی پاسخАнастасия Стародубцева پرسید ۶ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
بی پاسخПолина Лазарева پرسید ۶ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЯ АЛОЭ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА
بی پاسخЮлия Кузнецова پرسید ۶ ماه پیش
۵۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها