سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: язва
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ТАБЕКС ЯЗВА ЖЕЛУДКА
بی پاسخЛюдмила Волкова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГАСТРИТ ИЛИ ЯЗВА ЖЕЛУДКА НА НЕРВНОЙ ПОЧВЕ
بی پاسخВиктория Юдина پرسید ۶ ماه پیش
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЯЗВА ЖЕЛУДКА ГАСТРИТ АЛОЭ РЕЦЕПТ
بی پاسخЕлена Яхина پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧИСТОТЕЛ ЖЕЛУДОК ЯЗВА И ГАСТРИТ
بی پاسخБелла Кошкина پرسید ۶ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОНЯТЬ ЯЗВА ЖЕЛУДКА ИЛИ ГАСТРИТ ФОРУМ
بی پاسخАнжелика Шишкина پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГАСТРИТ ЯЗВА ОТЛИЧИЯ СИМПТОМОВ
بی پاسخКристина Шаповалова پرسید ۶ ماه پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЯЗВА ЛУКОВИЦЫ ЖЕЛУДКА И ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخЕлена Гуляева پرسید ۶ ماه پیش
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЛОВАЯ ЯЗВА ЖЕЛУДКА
بی پاسخАнюта Климова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЯЗВА ЖЕЛУДКА БОЛИТ ПОСТОЯННО
بی پاسخКатя Горбунова پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕЦЕПТЫ У КОГО ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
بی پاسخМарина Комарова پرسید ۶ ماه پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЯЗВА ЖЕЛУДКА ХРОНИЧЕСКАЯ ИЛИ
بی پاسخЕлена Смирнова پرسید ۶ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОСТРАЯ ЯЗВА КУЛЬТИ ЖЕЛУДКА
بی پاسخАнна Ивлева پرسید ۶ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧАЩЕ ВСЕГО ЯЗВА ЖЕЛУДКА ПЕНЕТРИРУЕТ В
بی پاسخАнюта Гулакова پرسید ۶ ماه پیش
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها