سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: члс
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
УПЛОТНЕНИЕ СИНУСОВ ЧЛС ОБЕИХ ПОЧЕК
بی پاسخЮля Кузина پرسید ۱ سال پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗ ПРИЗНАКИ УДВОЕНИЯ ЧЛС ПРАВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخСветлана Карпова پرسید ۱ سال پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАСЩЕПЛЕНИЕ ПРАВОЙ ПОЧКИ ЧЛС
بی پاسخКристина Орлова پرسید ۱ سال پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАСШИРЕНИЕ ЧЛС ПРАВОЙ ПОЧКИ ЧТО ЭТО
بی پاسخВиктория Кириллова پرسید ۱ سال پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТЫ ЧЛС ПОЧЕК ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
بی پاسخСветик Савина پرسید ۱ سال پیش
۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗ ПРИЗНАКИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЧЛС ПОЧЕК ЧТО ЭТО
بی پاسخМаша Евдокимова پرسید ۱ سال پیش
۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЛАТАЦИЯ ЧЛС ЛЕВОЙ ПОЧКИ У ВЗРОСЛОГО ЧТО ЭТО
بی پاسخАлександра Борисова پرسید ۱ سال پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها