سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Хронический
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ СКОЛЬКО ДНЕЙ БОЛЬНИЧНЫЙ
بی پاسخАнастасия Дёмина پرسید ۶ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
Я ПОБЕДИЛ ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ В
بی پاسخАнастасия Перцева پرسید ۶ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕПАТИТ В ХРОНИЧЕСКИЙ НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
بی پاسخЮля Идрисова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ДИАГНОЗА ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ
بی پاسخНаташа Вишнякова پرسید ۶ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ВРАЧИ
بی پاسخЛариса Волкова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ ПРИВИВКУ
بی پاسخМария Чеснокова پرسید ۶ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
بی پاسخЛидия Макарова پرسید ۶ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ ВЛИЯЕТ НА ПОТЕНЦИЮ
بی پاسخСветлана Белова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ С МОЧЕВЫМ СИНДРОМОМ МКБ ۱۰
بی پاسخНадежда Хохлова پرسید ۶ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ СМЕШАННОГО ТИПА
بی پاسخКатерина Маринина پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ МОЧА ПО ЗИМНИЦКОМУ
بی پاسخСветлана Сидорова پرسید ۶ ماه پیش
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ ТРОМБОЦИТЫ
بی پاسخАнастасия Зверева پرسید ۶ ماه پیش • 
۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها