سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Уз
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
УЗ ПРИЗНАКИ ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخКарина Киселева پرسید ۱۲ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗ ПРИЗНАКИ УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПЕЧЕНИ
بی پاسخСветлана Максимова پرسید ۱۲ ماه پیش
۴۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗ ПРИЗНАКИ УДВОЕНИЯ ЧЛС ПРАВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخСветлана Карпова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗ ПРИЗНАКИ НЕФРОПТОЗА СПРАВА
بی پاسخЖанна Белова پرسید ۱۲ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗ ПРИЗНАКИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЧЛС ПОЧЕК ЧТО ЭТО
بی پاسخМаша Евдокимова پرسید ۱۲ ماه پیش
۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها