سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: тянущая
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЛЕКАРСТВА ПОЧКИ ТЯНУЩАЯ БОЛЬ
بی پاسخВалюша Прохорова پرسید ۱ سال پیش • 
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТЯНУЩАЯ БОЛЬ В ПОЧКАХ ПОЯСНИЦЕ
بی پاسخЭлина Смирнова پرسید ۱ سال پیش • 
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТЯНУЩАЯ БОЛЬ ПРИ ОПУЩЕННОЙ ПОЧКЕ
بی پاسخТаисия Бикмуллина پرسید ۱ سال پیش • 
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТЯНУЩАЯ БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ ЭТО ПОЧКИ
بی پاسخЮлия Куликова پرسید ۱ سال پیش • 
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТЯНУЩАЯ БОЛЬ В ЯИЧКЕ ПОЧКИ
بی پاسخМария Ефремова پرسید ۱ سال پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИДЕТ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК СИМПТОМЫ ТЯНУЩАЯ БОЛЬ
بی پاسخАнна Семенова پرسید ۱ سال پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОЮЩАЯ ТЯНУЩАЯ БОЛЬ В РАЙОНЕ ПОЧЕК
بی پاسخРегина Лебедева پرسید ۱ سال پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТЯНУЩАЯ БОЛЬ В ЛЕВОМ БОКУ ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ
بی پاسخНастя Свиридова پرسید ۱ سال پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها