سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: пузыре
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРИЗНАКИ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ И ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
بی پاسخЕлена Пономарева پرسید ۱ سال پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТЮБАЖ ПЕЧЕНИ ПРИ КАМНЯХ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
بی پاسخЕвгения Смирнова پرسید ۱ سال پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВСЕ О ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
بی پاسخАнастасия Андреева پرسید ۱ سال پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В ПЕЧЕНИ И В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
بی پاسخАнастасия Гусарова پرسید ۱ سال پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВО ОТ ЖЕЛЧИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ И ПЕЧЕНИ ЗАСТОЯ
بی پاسخСвета Волкова پرسید ۱ سال پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОВООБРАЗОВАНИЯ В ПОЧКЕ И МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ
بی پاسخКатя Тагирова پرسید ۱ سال پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАМНИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ И ПОЧКАХ ЧТО ДЕЛАТЬ
بی پاسخНадежда Петрова پرسید ۱ سال پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها