سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: пса
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАКОЙ ПСА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСЛЕ БРАХИТЕРАПИИ РАКА ПРОСТАТЫ
بی پاسخЕлена Шевченко پرسید ۱ سال پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК УМЕНЬШИТЬ ПСА ПРИ АДЕНОМЕ ПРОСТАТЫ
بی پاسخЮля Кузнецова پرسید ۱ سال پیش
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗЫ ПРОСТАТЫ ПСА
بی پاسخАнастасия Логинова پرسید ۱ سال پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПСА КРОВИ ПРИ РАКЕ ПРОСТАТЫ
بی پاسخЕлена Сорокина پرسید ۱ سال پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПРОСТАТИТЕ НАЗНАЧАЮТ АНАЛИЗ ПСА
بی پاسخЕлена Жукова پرسید ۱ سال پیش
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОСТАТИТ ПСА НОРМЫ
بی پاسخМария Петрова پرسید ۱ سال پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОСТАТЫ СЕКРЕТ АНАЛИЗ ПСА
بی پاسخАлёна Полякова پرسید ۱ سال پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК СДАТЬ КРОВЬ НА ПСА ПРОСТАТЫ ПРАВИЛЬНО
بی پاسخЮля Торопцева پرسید ۱ سال پیش • 
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОВЫШАЕТСЯ ЛИ ПРИ ПРОСТАТИТЕ ПСА
بی پاسخАлсу Нурисламова پرسید ۱ سال پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМА ПСА У МУЖЧИН ПОСЛЕ ۶۰ ПРОСТАТЫ
بی پاسخИрина Романова پرسید ۱ سال پیش • 
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПСА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
بی پاسخЮлия Федотова پرسید ۱ سال پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМЫ ПСА ПО ВОЗРАСТУ ПРИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخМаша Соболева پرسید ۱ سال پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها