سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: простатэктомии
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
РЕЦИДИВ РАКА ПРОСТАТЫ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ
بی پاسخАнна Никитина پرسید ۱ سال پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПРОСТАТЫ ПОСЛЕ ПРОСТАТЭКТОМИИ
بی پاسخДиана Мешкова پرسید ۱ سال پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها