سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: почке
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДИАГНОЗ МИКРОЛИТ В ПРАВОЙ ПОЧКЕ
بی پاسخИнесса Нечаева پرسید ۲ سال پیش
۷۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА НА ПОЧКЕ И ТЕМПЕРАТУРА
بی پاسخОля Белова پرسید ۲ سال پیش
۶۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КУДА ИРРАДИИРУЮТ БОЛИ В ПОЧКЕ
بی پاسخРезеда Вахрушева پرسید ۲ سال پیش
۷۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПУХОЛЬ В ПОЧКЕ И ПИЕЛОНЕФРИТ
بی پاسخЛариса Липина پرسید ۲ سال پیش
۷۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЛИЯНИЕ КИСТЫ НА ПОЧКЕ НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
بی پاسخЖанна Рамазанова پرسید ۲ سال پیش • 
۷۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВЬ В МОЧЕ ОПУХОЛЬ В ПОЧКЕ
بی پاسخЕлена Новикова پرسید ۲ سال پیش
۶۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТОЧКИ ПРИ КИСТЕ НА ПОЧКЕ
بی پاسخСветлана Шакурова پرسید ۲ سال پیش
۶۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЕРГАЕТ В ПОЧКЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
بی پاسخАлёна Попова پرسید ۲ سال پیش • 
۷۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАЗДРОБИТЬ КАМЕНЬ В ПОЧКЕ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
بی پاسخАлена Овчинникова پرسید ۲ سال پیش
۶۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ РАЗДРОБИТЬ КОРАЛЛОВЫЙ КАМЕНЬ В ПОЧКЕ
بی پاسخМарина Иванова پرسید ۲ سال پیش
۷۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ВЫЛЕЧИТЬ КИСТУ НА ПРАВОЙ ПОЧКЕ
بی پاسخКристина Слесарчук پرسید ۲ سال پیش • 
۷۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТЯЖЕСТИ ПРИ УДАЛЕННОЙ ПОЧКЕ
بی پاسخАнна Смирнова پرسید ۲ سال پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ СЛЕВОЙ СТОРОНЫ В ПОЧКЕ
۸۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УДАЛЕНИЕ КИСТЫ НА ПОЧКЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
بی پاسخКамилла Морозова پرسید ۲ سال پیش
۶۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗ КРОВИ ПРИ ОДНОЙ ПОЧКЕ
بی پاسخДаша Бурцева پرسید ۲ سال پیش
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها