سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: почечной
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАК ЛЕЧИТЬ СУСТАВЫ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
بی پاسخАлина Галиева پرسید ۱ سال پیش
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ
بی پاسخМарина Морозова پرسید ۱ سال پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СИМПТОМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
بی پاسخОксана Казанцева پرسید ۱ سال پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
بی پاسخЕлена Жданова پرسید ۱ سال پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИЩЕВАЯ СОДА ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
بی پاسخКатя Пантелеева پرسید ۱ سال پیش • 
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СИМПТОМ ЩЕТКИНА БЛЮМБЕРГА ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКЕ
بی پاسخАлена Ковалева پرسید ۱ سال پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЕКСАМЕТАЗОН ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
بی پاسخАнастасия Соколова پرسید ۱ سال پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ СЛЕВА
بی پاسخЕкатерина Ветрова پرسید ۱ سال پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МЕНЮ РЕЦЕПТЫ ПРОДУКТЫ
بی پاسخПолина Петрова پرسید ۱ سال پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
بی پاسخОлеся Ефимова پرسید ۱ سال پیش
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها