سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: портальной
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДИАМЕТР ПОРТАЛЬНОЙ ВЕНЫ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕлена Некрасова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОСЛОЖНЕНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ И ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
بی پاسخФрося Соколова پرسید ۱۲ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها