سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: повышенной
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
В ПЕЧЕНИ ОБРАЗОВАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЭХОГЕННОСТИ
بی پاسخЛена Комарова پرسید ۶ ماه پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ЯГОДЫ МОЖНО ПРИ ГАСТРИТЕ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ
بی پاسخМария Назарова پرسید ۶ ماه پیش
۱۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК И ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ГАСТРОДУОДЕНИТ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ
بی پاسخРаиса Ахмедова پرسید ۶ ماه پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГАСТРИТ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЕ У ВЗРОСЛЫХ
بی پاسخЕкатерина Королева پرسید ۶ ماه پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГАСТРИТ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ АНАНАС
بی پاسخЛюдмила Коршунова پرسید ۶ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖЕСТКАЯ ДИЕТА ПРИ ГАСТРИТЕ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ
بی پاسخЕлена Лебедева پرسید ۶ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖЕЛУДОЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ГАСТРИТЕ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ
بی پاسخТаня Любимова پرسید ۶ ماه پیش
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАЛЬМАР ПРИ ГАСТРИТЕ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ
بی پاسخЛюдмила Шмидт پرسید ۶ ماه پیش
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГАСТРИТ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ ДИЕТА НОМЕР
بی پاسخЕлена Филатова پرسید ۶ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها