سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: пить
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОЖНО ЛИ ПИТЬ МОЧУ ПРИ КЛИМАКСЕ
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ПИТЬ ДЛЯ СЕРДЦА ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخИрина Дмитриева پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ КЛИМАКСЕ ЧТО ПИТЬ
بی پاسخАня Некрасова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПРИ КЛИМАКСЕ ПИТЬ ДЮФАСТОН
بی پاسخДаша Бортникова پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ГОРМОНЫ ПИТЬ ПРИ КЛИМАКСЕ ФОРУМ
بی پاسخКатрин Маслова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ КЛИМАКСЕ КАКИЕ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ ПИТЬ
بی پاسخЛана Николаева پرسید ۵ ماه پیش • 
۵۴ بازدیدها۰ پاسخ ها رای ها
ЧТО ПИТЬ ПРИ КЛИМАКСЕ ЧТОБЫ НЕ ПОТОЛСТЕТЬ
بی پاسخПолина Михалева پرسید ۵ ماه پیش • 
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ВИТАМИНЫ ДЛЯ КОСТЕЙ ПИТЬ ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخСветлана Данилова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ТАБЛЕТКИ ПИТЬ ОТ ДАВЛЕНИЯ ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخНина Медведева پرسید ۵ ماه پیش • 
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КЛИМАКС ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ ГОРМОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ ПРИ
بی پاسخКатя Коновалова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ МОЖНО ЛИ ПИТЬ ЯБЛОЧНЫЙ СОК
بی پاسخЯрослава Амелина پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ПИТЬ КОГДА ВЫХОДИТ КАМЕНЬ ИЗ ПОЧКИ
بی پاسخЛюдмила Харуно پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКОЙ АЛКОГОЛЬ МОЖНО ПИТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПОЧЕК
بی پاسخЛаура Казакова پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها