سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Парацентез
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПАРАЦЕНТЕЗ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Мещерякова پرسید ۱ سال پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها