سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: пальпации
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕЧЕНИ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ПРИ ПЕРКУССИИ
بی پاسخМаргарита Андреева پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАЛЬПАЦИИ ПОЧЕК В ТРЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ
بی پاسخЕкатерина Руденко پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها