سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: остром
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخКатерина Седова پرسید ۱ سال پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕЧНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخВиктория Козлова پرسید ۱ سال پیش
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИТАНИЕ ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ВЗРОСЛЫХ
بی پاسخАнастасия Ситникова پرسید ۱ سال پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها