سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: операций
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МЕТОДИКА ОПЕРАЦИЙ НА ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕкатерина Шевченко پرسید ۱ سال پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АДЕНОМА ПРОСТАТЫ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
بی پاسخЕвгения Лопатина پرسید ۱ سال پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ
بی پاسخВера Коновалова پرسید ۱ سال پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها