سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Онкология
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ОНКОЛОГИЯ ОПЕРАЦИЯ НА ПЕЧЕНИ УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ
بی پاسخНаталия Титова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА ПЕЧЕНЬ ОНКОЛОГИЯ
بی پاسخЖанна Сафронова پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОНКОЛОГИЯ ۴ СТАДИИ С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ
بی پاسخАлена Николаева پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОНКОЛОГИЯ ПРОСТАТЫ ۳ СТАДИЯ ПРОГНОЗ
بی پاسخАлиночка Скворцова پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЭТО ОНКОЛОГИЯ ИЛИ НЕТ
بی پاسخМария Миронова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها