سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: одной
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
АЛЛОПУРИНОЛ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ОДНОЙ ПОЧКИ
بی پاسخЕкатерина Казакова پرسید ۱ سال پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАЛИЗ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОДНОЙ ПОЧКИ
بی پاسخМария Дубовцева پرسید ۱ سال پیش • 
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗ КРОВИ ПРИ ОДНОЙ ПОЧКЕ
بی پاسخДаша Бурцева پرسید ۱ سال پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЖИВУТ ЛЮДИ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
بی پاسخЮля Палкина پرسید ۱ سال پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДО СКОЛЬКО ЛЕТ ЖИВУТ ЛЮДИ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ЛЕТ ЖИВУТ ЛЮДИ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
بی پاسخСветлана Шубина پرسید ۱ سال پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ЛЕТ ЖИВУТ ЛЮДИ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
بی پاسخСветлана Шубина پرسید ۱ سال پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИТАНИЕ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ЖЕНЩИНЕ
بی پاسخГаля Валиуллова پرسید ۱ سال پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
بی پاسخВероника Хасанова پرسید ۱ سال پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО НУЖНО ПИТЬ ВОДЫ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОДНОЙ ПОЧКИ
بی پاسخАлла Абрамова پرسید ۱ سال پیش • 
۶۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЯТ ПОЧКИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ
بی پاسخЛариса Мещерякова پرسید ۱ سال پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها