سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: обострения
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ ОБОСТРЕНИЯ ПОЧЕК
بی پاسخОля Ломакина پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СИМПТОМЫ ОБОСТРЕНИЯ ХР ПРОСТАТИТА
بی پاسخНадежда Зотова پرسید ۶ ماه پیش • 
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМОРРОЙ ПРИЧИНЫ ОБОСТРЕНИЯ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخТаня Исаева پرسید ۶ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРУЖНЫЙ ГЕМОРРОЙ ВНЕ ОБОСТРЕНИЯ
بی پاسخКатя Тарасенко پرسید ۶ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СНЯТИЕ ОБОСТРЕНИЯ ПРИ ГЕМОРРОЕ
بی پاسخСветлана Александрова پرسید ۶ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СМЕКТА ПРИ ЭЗОФАГИТЕ И ГАСТРИТЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
بی پاسخНастя Гусева پرسید ۶ ماه پیش
۱۰۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОБОСТРЕНИЯ ГАСТРИТА
بی پاسخЯна Гладких پرسید ۶ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ПРИНИМАТЬ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ГАСТРИТА
بی پاسخКатюфка Булдакова پرسید ۶ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВА ПРИ ГАСТРИТЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ ЛУЧШИЕ
بی پاسخНастюша Самохина پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СРЕДСТВО ОТ ОБОСТРЕНИЯ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
بی پاسخМашка Богданова پرسید ۶ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГАСТРОДУОДЕНИТ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ ДИЕТА
بی پاسخИрина Горяинова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها