سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Нормальные
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЧЕК ПО УЗИ
بی پاسخЛилия Фахрисламова پرسید ۱ سال پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕЧЕНИ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ПРИ ПЕРКУССИИ
بی پاسخМаргарита Андреева پرسید ۱ سال پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАЗМЕРЫ ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛОГО ЖЕНЩИНЫ НОРМАЛЬНЫЕ
بی پاسخАнна Калинина پرسید ۱ سال پیش • 
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАЗМЕРЫ ПЕЧЕНИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ۵۰ ЛЕТ НОРМАЛЬНЫЕ
بی پاسخЮлия Соколова پرسید ۱ سال پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ И ЕЕ НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
بی پاسخКатя Гришина پرسید ۱ سال پیش • 
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛОХАНКИ И ЧАШКИ ПОЧКИ
بی پاسخГалина Чеглакова پرسید ۱ سال پیش • 
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ УЗИ ПОЧЕК
بی پاسخАлёна Кузнецова پرسید ۱ سال پیش • 
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА
بی پاسخМаша Гладких پرسید ۱ سال پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОСТАТЫ И ОБЪЕМ
بی پاسخОксана Филиппова پرسید ۱ سال پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها