سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Нефроптоз
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
НЕФРОПТОЗ ПОЧКИ СПРАВА ЧТО ЭТО У ЖЕНЩИН
بی پاسخДиана Сидоренко پرسید ۱ سال پیش
۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕФРОПТОЗ ПОЧКИ СЛЕВА ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخМарина Полякова پرسید ۱ سال پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕФРОПТОЗ ПО СТЕПЕНЯМ В СМ
بی پاسخЕлена Иванова پرسید ۱ سال پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕФРОПТОЗ БОЛЬНИЧНЫЙ ДАЮТ
بی پاسخСветлана Клабукова پرسید ۱ سال پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕФРОПТОЗ ЛЕВОЙ ПОЧКИ ۳ СТЕПЕНИ
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕФРОПТОЗ ЛЕВОЙ ПОЧКИ ۱ СТЕПЕНИ ЧТО
بی پاسخАлсу Мухаметшина پرسید ۱ سال پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕФРОПТОЗ СПРАВА ЧТО ЭТО У ЖЕНЩИН ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخМарина Михеева پرسید ۱ سال پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЕЗНЬ НЕФРОПТОЗ ۲ СТЕПЕНИ
بی پاسخГалина Воронина پرسید ۱ سال پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕФРОПТОЗ ЛЕВОЙ ПОЧКИ ۱ СТАДИИ
بی پاسخДаша Алексеева پرسید ۱ سال پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕФРОПТОЗ МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
بی پاسخАлександра Леонова پرسید ۱ سال پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها