سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: мочевой
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПОЧКИ УЗИ НА ПОЛНЫЙ МОЧЕВОЙ
بی پاسخЕкатерина Новичкова پرسید ۱۲ ماه پیش
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАСТУЖЕННЫЕ ПОЧКИ И МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ
بی پاسخМарина Глущенко پرسید ۱۲ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОНКОМАРКЕР НА ПОЧКИ И МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ
بی پاسخЛида Денисова پرسید ۱۲ ماه پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАМЕНЬ С ПОЧКИ СПУСТИЛСЯ В МОЧЕВОЙ
بی پاسخЕлена Жукова پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПРИ ЦИСТИТЕ ГРЕТЬ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ ПРИ
بی پاسخМаргарита Юрченко پرسید ۱۲ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ ВЛИЯЕТ НА ПРОСТАТУ
بی پاسخМарина Ефанова پرسید ۱۲ ماه پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها