سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: мочевого
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
بی پاسخАлина Герасимова پرسید ۱۲ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ ДЛЯ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
بی پاسخИнна Никонова پرسید ۱۲ ماه پیش
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ВО ВЛАДИМИРЕ
بی پاسخНина Шакурова پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА НУЖНО ПИТЬ ВОДУ ПЕРЕД УЗИ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
بی پاسخЛюдмила Иванова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ЛЕЧИТЬ ВОСПАЛЕНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН
بی پاسخРимма Титова پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
بی پاسخИрина Бочарова پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
بی پاسخОксана Губарева پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В КОЛПИНО
بی پاسخЮлия Волкова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСТЬ МОЖНО ПРИ УЗИ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
بی پاسخДаша Иванова پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИЕЛОНЕФРИТ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
بی پاسخЮля Ларионова پرسید ۱۲ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОСЛЕДСТВИЯ УДАЛЕНИЯ ЧАСТИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
بی پاسخЕлена Иванова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИТАНИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПОЧЕК
بی پاسخЕлена Щедрина پرسید ۱۲ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОВООБРАЗОВАНИЯ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
بی پاسخОлеся Булатова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها