سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: может
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОЖЕТ БЫТЬ КЛИМАКС В ۴۰ ЛЕТ
بی پاسخЮлия Королева پرسید ۵ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МАСТИТ ПРИ КЛИМАКСЕ МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ
بی پاسخЕлена Круглова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ПРИ КЛИМАКСЕ БОЛЕТЬ ЖИВОТ
بی پاسخЮлия Орлова پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ПРИ КЛИМАКСЕ БОЛЕТЬ ГОЛОВА
بی پاسخИрина Радченко پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ПРИ КЛИМАКСЕ БЫТЬ КОМ В ГОРЛЕ
بی پاسخГалина Солнце پرسید ۵ ماه پیش • 
۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ВО ВРЕМЯ КЛИМАКСА ВЫДЕЛЕНИЯ БЫТЬ
بی پاسخОлеся Миронова پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СОНЛИВОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАКОМ КЛИМАКСА
بی پاسخАнютка Карпова پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ПРИ КЛИМАКСЕ СИЛЬНО БОЛЕТЬ ГОЛОВА
بی پاسخЛена Кириллова پرسید ۵ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ НАСТУПИТЬ БЕРЕМЕННОСТЬ ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخИрина Конева پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЗАДЕРЖКА МЕСЯЧНЫХ ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخЛена Филатова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخЛюдмила Потапова پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ПРИ КЛИМАКСЕ ВОСПАЛЕНИЕ С ВЫДЕЛЕНИЯМИ
بی پاسخДаша Субботина پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ БЫТЬ ЗАДЕРЖКА МЕСЯЧНЫХ ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخКсения Лоншакова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها