سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: колики
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ
بی پاسخМарина Морозова پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ ПОЧКА ПОСЛЕ КОЛИКИ
بی پاسخЛюдмила Зубкова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ СЛЕВА
بی پاسخЕкатерина Ветрова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها