سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: клетки
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ВОССТАНАВЛИВАЕТ КЛЕТКИ ПЕЧЕНИ ПРИ ЦИРРОЗЕ
بی پاسخДаша Фадеева پرسید ۱ سال پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВОССТАНОВИТЬ КЛЕТКИ ПЕЧЕНИ ТАБЛЕТКИ
بی پاسخНастёнка Сафина پرسید ۱ سال پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КЛЕТКИ ПЕЧЕНИ ЗАМЕЩАЮТСЯ ЖИРОВЫМИ
بی پاسخВиктория Ермолаева پرسید ۱ سال پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО ОБРАЗУЮТСЯ ЖИРОВЫЕ КЛЕТКИ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخОлеся Воронова پرسید ۱ سال پیش • 
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها