سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: камня
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
УДАЛЕНИЯ КАМНЯ ИЗ ПОЧКИ КОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ
بی پاسخАнгелина Маслова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۴۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОЕТ ПОЧКА ПОСЛЕ ВЫХОДА КАМНЯ
بی پاسخЛена Родионова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРОИСХОДИТ ДИСТАНЦИОННОЕ ДРОБЛЕНИЕ КАМНЯ В ПОЧКАХ
بی پاسخТаня Петрова پرسید ۱۲ ماه پیش
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИИ ПЕЧЕНИ ОТ КАМНЯ
بی پاسخНаиля Рязанова پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ ПОЧКА ПОСЛЕ ВЫХОДА КАМНЯ ПОЧЕМУ
بی پاسخЕлена Воронина پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАССАЖ КАМНЯ ПОЧКИ
بی پاسخСветлана Фёдорова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СИМПТОМЫ ПРИ ШЕВЕЛЕНИИ КАМНЯ В ПОЧКЕ
بی پاسخЮлия Баркова پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УСКОРИТЬ ВЫХОД КАМНЯ ПОЧКИ
بی پاسخИрина Казакова پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УМЕНЬШЕНИЕ ПОЧКИ ИЗ ЗА КАМНЯ
بی پاسخЗлата Осина پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УДАЛЕНИЕ ۳ СМ КАМНЯ С ПОЧКИ
بی پاسخЕлена Егорова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОМС УДАЛЕНИЕ КАМНЯ ПОЧКА
بی پاسخДаша Иванова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИСТУП КАМНЯ В ПОЧКАХ У МУЖЧИН
بی پاسخКристина Макеева پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТКРЫТАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ПОЧКЕ ПО УДАЛЕНИЮ КАМНЯ ИЗ
بی پاسخЕлена Першина پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УМЕНЬШИЛАСЬ ПОЧКА ИЗ ЗА КАМНЯ
بی پاسخЮлёк Зотова پرسید ۱۲ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕФРОЛИТОТОМИЯ УДАЛЕНИЕ КАМНЯ ПОЧКИ
بی پاسخНастя Коняева پرسید ۱۲ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها