سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Из
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
УДАЛЕНИЯ КАМНЯ ИЗ ПОЧКИ КОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ
بی پاسخАнгелина Маслова پرسید ۲ سال پیش • 
۷۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ПИТЬ КОГДА ВЫХОДИТ КАМЕНЬ ИЗ ПОЧКИ
بی پاسخЛюдмила Харуно پرسید ۲ سال پیش • 
۷۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПЕРАЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ КАМНЕЙ ИЗ ПОЧЕК В КРАСНОЯРСКЕ
بی پاسخЛариса Рязанова پرسید ۲ سال پیش • 
۹۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК И КАКИМИ ЛЕКАРСТВАМИ ВЫВЕСТИ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخМарина Макарова پرسید ۲ سال پیش • 
۸۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЫХОДИТ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК КАК ДОЛГО
بی پاسخЕлена Борисова پرسید ۲ سال پیش
۶۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ИЗ ЗА ПОЧКИ ПОДНИМАТЬСЯ ДАВЛЕНИЕ
بی پاسخНаталия Волкова پرسید ۲ سال پیش • 
۷۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УДАЛЕНИЕ КАМНЕЙ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخКристина Березина پرسید ۲ سال پیش
۶۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ТРАВЫ ПОМОГУТ ВЫВЕСТИ КАМЕНЬ ИЗ ПОЧКИ
بی پاسخЕкатерина Волкова پرسید ۲ سال پیش
۶۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЛОСНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ КАМНЕЙ ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخКсения Петрова پرسید ۲ سال پیش
۶۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ ПО УДАЛЕНИЮ КАМНЕЙ ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخНаташа Лебедева پرسید ۲ سال پیش
۶۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ВЫЙТИ КАМЕНЬ ИЗ НИЖНЕЙ ЛОХАНКИ ПОЧКИ
بی پاسخАлександра Семенова پرسید ۲ سال پیش
۶۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИМИ ТАБЛЕТКАМИ МОЖНО ВЫВЕСТИ КАМНИ ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخЛюдмила Степанова پرسید ۲ سال پیش
۷۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОВЫШЕНИЕ САХАРА ИЗ ЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخЮлия Елисеева پرسید ۲ سال پیش
۵۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ МЕЗОДЕРМЫ
بی پاسخВика Косенко پرسید ۲ سال پیش • 
۵۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها