سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Из
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ИЗ ЗА ХИМИОТЕРАПИИ РАННИЙ КЛИМАКС
بی پاسخНадя Серова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УДАЛЕНИЯ КАМНЯ ИЗ ПОЧКИ КОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ
بی پاسخАнгелина Маслова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ПИТЬ КОГДА ВЫХОДИТ КАМЕНЬ ИЗ ПОЧКИ
بی پاسخЛюдмила Харуно پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПЕРАЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ КАМНЕЙ ИЗ ПОЧЕК В КРАСНОЯРСКЕ
بی پاسخЛариса Рязанова پرسید ۶ ماه پیش • 
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК И КАКИМИ ЛЕКАРСТВАМИ ВЫВЕСТИ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخМарина Макарова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ПРИНИМАТЬ КОГДА ПОШЕЛ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخВалерия Лебедева پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЫХОДИТ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК КАК ДОЛГО
بی پاسخЕлена Борисова پرسید ۶ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ИЗ ЗА ПОЧКИ ПОДНИМАТЬСЯ ДАВЛЕНИЕ
بی پاسخНаталия Волкова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УДАЛЕНИЕ КАМНЕЙ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخКристина Березина پرسید ۶ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ТРАВЫ ПОМОГУТ ВЫВЕСТИ КАМЕНЬ ИЗ ПОЧКИ
بی پاسخЕкатерина Волкова پرسید ۶ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЛОСНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ КАМНЕЙ ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخКсения Петрова پرسید ۶ ماه پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ ПО УДАЛЕНИЮ КАМНЕЙ ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخНаташа Лебедева پرسید ۶ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ВЫЙТИ КАМЕНЬ ИЗ НИЖНЕЙ ЛОХАНКИ ПОЧКИ
بی پاسخАлександра Семенова پرسید ۶ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها