سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: изменений
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРИЗНАКИ ДИФФУЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА
بی پاسخМаша Козлова پرسید ۱ سال پیش
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗ ПРИЗНАКИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЧЛС ПОЧЕК ЧТО ЭТО
بی پاسخМаша Евдокимова پرسید ۱ سال پیش
۵۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ МИНИМАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
بی پاسخЕлена Баранова پرسید ۱ سال پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها