سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: жировая
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
В ПЕЧЕНИ ЖИРОВАЯ ТКАНЬ ЧТО ЭТО
بی پاسخФарида Казакова پرسید ۱ سال پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВА ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخОксана Волкова پرسید ۱ سال پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ЛЕЧЕНИЕ НАРОДНЫМИ
بی پاسخНастя Владимировна پرسید ۱ سال پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ ЧТО ПРИНИМАТЬ
بی پاسخДаша Лаптева پرسید ۱ سال پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖИРОВАЯ ИНВОЛЮЦИЯ ПЕЧЕНИ СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخДаша Глухова پرسید ۱ سال پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖИРОВАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕЧЕНИ ПРИЧИНЫ
بی پاسخЛера Ведерникова پرسید ۱ سال پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖИРОВАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПЕЧЕНИ
بی پاسخОля Королёва پرسید ۱ سال پیش • 
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها