سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: живет
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАК ДОЛГО БОЛЬНОЙ ЖИВЕТ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЮля Малахова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЧЕЛОВЕК С ГЕПАТИТОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
بی پاسخЛиза Булгакова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها