سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: желчевыводящих
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДИЕТА ۵ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
بی پاسخЛюдмила Семёнова پرسید ۱ سال پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕНТГЕН ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
بی پاسخЮлия Пушкарева پرسید ۱ سال پیش • 
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها