سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: желудка
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КРАПИВНИЦА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ЖЕЛУДКА
بی پاسخМашка Кулагина پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЭКЗЕМА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ЖЕЛУДКА
بی پاسخОлеся Гришко پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТАБЕКС ЯЗВА ЖЕЛУДКА
بی پاسخЛюдмила Волкова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРА НА ЖИВОТЕ В ОБЛАСТИ ЖЕЛУДКА
بی پاسخАнастасия Скворцова پرسید ۶ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УМЕНЬШЕНИЕ ЖЕЛУДКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ЦЕНА В БРЯНСКЕ
بی پاسخЮля Малахова پرسید ۶ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УДАЛЕНИЕ ЧАСТИ ЖЕЛУДКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ЦЕНА В МОСКВЕ
بی پاسخВероника Гущина پرسید ۶ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ЦЕНА БЕЛАРУСЬ
بی پاسخВенера Павлова پرسید ۶ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ЦЕНА В МИНСКЕ
بی پاسخАлина Глотова پرسید ۶ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ МОСКВА ПО ОМС
بی پاسخОлеся Соколова پرسید ۶ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГАСТРИТ ИЛИ ЯЗВА ЖЕЛУДКА НА НЕРВНОЙ ПОЧВЕ
بی پاسخВиктория Юдина پرسید ۶ ماه پیش
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГАСТРИТ И ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА ВОЗНИКАЕТ ПРИ
بی پاسخВиктория Аникина پرسید ۶ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА ОТ ГАСТРИТА И ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
بی پاسخИрина Сергеева پرسید ۶ ماه پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها